Werken volgens de Lean Six Sigma methode

Lean Six Sigma

De Lean Six Sigma methode is er op gericht om in een organisatie efficiënter te werken waarbij kwaliteitsverbetering hoog in het vaandel staat. Het doel is dus om betere resultaten te behalen. Het fundament van deze methode bestaat uit twee principes vanuit de Agile mindset, namelijk Six Sigma en Lean manufacturing. Bij Lean Six Sigma ga je volgens verschillende fases te werk. De eerste twee fases zijn definiëren en meten. Hierbij wordt er gekeken hoe het werkproces verbeterd kan worden. Daarna wordt het probleem vanuit verschillende oogpunten geanalyseerd. Vervolgens worden met behulp van deze analyse verbeteringen gemaakt. In de controlefase wordt er bekeken of de verbeteringen daadwerkelijke een impact hebben gehad. Doordat je met de Lean Six Sigma methode zo gestructureerd werkt is het een heel effectief systeem.

 

 

Agile werken, wat zijn de verschillen?

Lean werken is een term wat inmiddels redelijk is ingeburgerd. Daarnaast is er ook een andere methode die wel wat vergelijkingspunten heeft met Lean, namelijk Scrum. Om een helder beeld te schetsen van de verschillen wordt dit hieronder toegelicht. Allereerst is er het verschil wat betreft het toepassingsgebied van de methode. Lean gaat om het verbeteren van processen in de gehele organisatie en Scrum wordt alleen in een team toegepast. Verder gaat het er bij Scrum om dat er volgens zogeheten sprints een product wordt ontwikkeld. Bij Lean werken is er al een eindproduct ontwikkeld alleen wordt er gekeken hoe de ontwikkeling van dit proces nog beter kan.

Dat zijn dus een aantal belangrijke verschillen tussen de twee Agile methodes. Toch zijn ze op bepaalde punten vergelijkbaar. Zo staan in beide methodes de samenwerking tussen personeelsleden centraal. Verder wordt er gewerkt volgens de wensen van de klant. Het wordt erg belangrijk bevonden hoeveel waarde het product uiteindelijk heeft voor de klant.

 

Naast Lean en Scrum zijn er andere technieken waarbij je je bedrijfsvoering kunt verbeteren. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het inzetten van een KPI dashboard. Op die manier zie je meteen de belangrijkste cijfers van je bedrijfsvoering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *